dil balığı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kemikli balıklar takımından, pullu, santimetre büyüklüğünde, yassı bir balık "(Solea vulgaris)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dil ba-lı-ğı