dil ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ağız boşluğunda, tatmaya, yutkunmaya, sesleri boğumlamaya yarayan etli, uzun, hareketli organ, tat alma organı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

Örnek / Cümle; "Diş bakımı kadar dil bakımı da önemlidir."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma, lisan, zeban

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

Örnek / Cümle; "Dili ege şivesine benziyordu."

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir çağa, bir gruba, bir yazara özgü söz dağarcığı ve söz dizimi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

Örnek / Cümle; "Geçmişten bugüne halkın dili oldu ozanlarımız."

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Belli mesleklere özgü dil

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Düşünce ve duyguları bildirmeye yarayan herhangi bir anlatım aracı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Kıstak.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, coğrafya"

7. Anlamı (eş anlamlısı):

Anahtar.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, halk ağzında"

8. Anlamı (eş anlamlısı):

Bazı üflemeli çalgılarda titreşerek ses çıkaran ince metal yaprak.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, müzik"

9. Anlamı (eş anlamlısı):

Birçok aletin uzun, yassı ve çoğu hareketli bölümleri

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

10. Anlamı (eş anlamlısı):

Büyükbaş hayvanların haşlanıp pişirildikten sonra yenebilen dili

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

11. Anlamı (eş anlamlısı):

Ayakkabı bağlarının ayağı rahatsız etmemesini sağlayan ve bağ altına rastlayan saya parçası.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

12. Anlamı (eş anlamlısı):

Makaraların ve bastikaların içine yerleştirilmiş olan, üzerinden geçirilen halatı istenilen yöne çevirmeye yarayan, çevresi oluklu, küçük döner tekerlek

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, denizcilik"

13. Anlamı (eş anlamlısı):

Düşmanın durumunu öğrenmek için sorguya çekilmek amacıyla ele geçirilen tutsak.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, tarih"

14. Anlamı (eş anlamlısı):

Gönül, yürek.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, eskimiş, Farsça dil"

İlişkili birleşik kelimeler; "dilaltı" "dil altı bezleri" "dil balığı" "dilbasar" "danadili" "geyikdili" "kaynanadili" "kedidili" "kıyı dili" "kilit dili" "kuşdili" "küçük dil" "öküzdili" "sığırdili" "yılandili"