dikte etmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yazdırmak için söylemek

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Birine isteklerini zorla kabul ettirmek

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dik-te et-mek