diktatörlük ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Diktatör olma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Egemen ve mutlak siyasi bir gücün, bir veya birçok kişinin oluşturduğu bir yürütme organınca, denetimsiz olarak yürütüldüğü siyasi düzen

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir diktatör tarafından yönetilen ülke


Hecelenişi / Hecelemesi;
dik-ta-tör-lük