diktatör ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bütün siyasi yetkileri kendinde toplamış bulunan kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca dictateur

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Zorba. "(Gücüne güvenerek hükmü altında bulunanlara söz hakkı ve davranış özgürlüğü tanımayan kimse)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dik-ta-tör
diktatör