dikta ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hiçbir şart olmaksızın körü körüne uyulması gereken buyruk

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Almanca Diktat


Hecelenişi / Hecelemesi;
dik-ta