dikmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Biçilmiş veya yırtılmış kumaş, deri, yara vb.ni iğneye geçirilmiş iplikle tutturmak

Örnek / Cümle; "Düşen düğmemi yerine dikti."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Yetiştirmek için bir bitkiyi toprağa yerleştirmek

Örnek / Cümle; "Orman idaresi binlerce fidan dikti."

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir cismi dik olarak durdurmak

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Bardak, kadeh, testi vb. kapların içindekini bir çırpıda, bir solukta içmek

5. Anlamı (eş anlamlısı):

"(I)" Top vb.ni oyun alanında belirli bir yere koymak (II) Top, taş vb.ni dikine havaya atmak.

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Beklemesi için birini bir şeyin başına getirmek

7. Anlamı (eş anlamlısı):

Yapı kurmak, inşa etmek.


Hecelenişi / Hecelemesi;
dik-mek