diklenmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Birine karşı ters bir davranışta bulunmak, karşı gelmek, kafa tutmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dik-len-mek