dikkat etmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Duygularla düşünceyi bir şey üzerinde toplamak, uyanık davranmak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Gözüne çarpmak veya ilgisini çekmek

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Özen göstermek


Hecelenişi / Hecelemesi;
dik-kat et-mek