dikkat ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Duygularla düşünceyi bir şey üzerinde toplama, uyanıklık

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça diḳḳat

2. Anlamı (eş anlamlısı):

`Dikkat ediniz!` anlamında kullanılan bir uyarma sözü

Özelliği / Tipi / Türü; "ünlem"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

İlgi, özen

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mecaz"

İlişkili birleşik kelimeler; "dikkat toplaşımı" "nazarıdikkat"

Hecelenişi / Hecelemesi;
dik-kat