dikit ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Mağaralarda tavandan damlayan kireçli suların katılaşmasıyla tabandan yukarıya doğru oluşan kalker birikintisi, stalagmit

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mineraloji"


Hecelenişi / Hecelemesi;
di-kit