dikiş makinesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dikiş dikme işlerinde kullanılan, kol veya elektrik gücüyle çalıştırılan alet

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
di-kiş ma-ki-ne-si