dikenli balıkgiller ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Balıklar sınıfının kemikli balıklar takımına giren bir familya

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
di-ken-li ba-lık-gil-ler