dikencikli ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ucu sivri olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Küçük dikenleri olan


Hecelenişi / Hecelemesi;
di-ken-cik-li