ne demek?

Dikenli balıkgillerden bir tür küçük tatlı su balığı (Gasterostsus pungitius)

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim hayvan bilimi

Hecelenişi / Hecelemesi;

di-ken-ce