ne demek?

Dik duruma getirmek, dik duruma gelmesini sağlamak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-iFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

di-kelt-mek