dik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yatay bir düzleme göre yer çekimi doğrultusunda bulunan, eğik olmayan. "(zıt anlamlısı: yatık,eğik)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Yatık durmayan, sert

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Sert, kalın, tok "(ses)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Birbirine dikey olan doğrulardan oluşmuş

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,matematik"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Sert "(bakış)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Ters, aksi "(söz)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

7. Anlamı (eş anlamlısı):

Kaba, yersiz "(davranış)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

İlişkili birleşik kelimeler; "dik açı" "dik açıklık" "dik âlâsı" "dikbaşlı" "dik biçme" "dikdörtgen" "dik duruşlu" "dikgen" "dikkafalı" "dikkuyruk" "dik rüzgâr" "dik silindir" "dik üçgen" "dik yamuk" "başı dik"