diferansiyel hesap ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Değişkenlerin sonsuz küçük farklarındaki artma değerlerini bulmaya yarayan hesap

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,matematik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
di-fe-ran-si-yel he-sap