didiklemek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çekiştirerek veya ısırarak parçalamak, gagalamak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir yerin veya bir şeyin içindeki eşyayı karıştırarak aramak, araştırmak

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir konuyu bütün ayrıntılarıyla gözden geçirmek, iyice araştırmak

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Huzursuzluk vermek, sıkıntıya sokmak

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
di-dik-le-mek