dibek gibi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

bütün ağırlığıyla

2. Anlamı (eş anlamlısı):

şişmiş

3. Anlamı (eş anlamlısı):

ağır, ağırlaşmış


Hecelenişi / Hecelemesi;
di-bek gi-bi