diaspora ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Herhangi bir ulusun veya inanç mensuplarının ana yurtları dışında azınlık olarak yaşadıkları yer

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca diaspora

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Herhangi bir ulusun yurdundan ayrılmış kolu, kopuntu

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Yahudilerin ana yurtlarından ayrılarak yabancı ülkelerde yerleşen kolları, kopuntu


Hecelenişi / Hecelemesi;
di-as-po-ra
diaspora