dişletmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dişleme işini yaptırmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeye diş açtırmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
diş-let-mek