dişlemek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyin bir parçasını ısırmak veya koparmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çiğnemek


Hecelenişi / Hecelemesi;
diş-le-mek