dişilleştirmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bazı dillerde bir kelimeyi dişil duruma sokmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i,dil bilgisi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
di-şil-leş-tir-mek