dişi organ ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çiçeklerde yumurtalığı içine alan, döllenme sonucu meyve ve tohumları oluşturan organ

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
di-şi or-gan