dişeğilemek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dişeği ile değirmen taşı üzerinde diş yapmak, değirmen taşının dişlerini bilemek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i,halk ağzında"


Hecelenişi / Hecelemesi;
di-şe-ği-le-mek