dişeği ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Taşları yontmak için kullanılan dişli bir tür çekiç

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,halk ağzında"


Hecelenişi / Hecelemesi;
di-şe-ği