diş taşı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Diş köklerinde oluşan kireçsi taş tabaka, kefeki, tartar

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,anatomi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
diş ta-şı