diş kirası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sarayda, zengin konaklarında iftardan sonra konuklara verilen armağan veya para

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir kimseye fazladan verilen para, armağan vb


Hecelenişi / Hecelemesi;
diş ki-ra-sı