diş ünsüzü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dil ucunun üst diş etlerine dokunmasıyla oluşan ünsüz: d, t, c, ç

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilgisi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
diş ün-sü-zü