dezenfekte ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Mikroplardan temizlenmiş

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

kelimesinin kökeni; Fransızca désinfecté


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-zen-fek-te