dezavantaj ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Avantajlı olmama durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca désavantage


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-za-van-taj