ne demek?

Deyimleştirmek işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

de-yim-leş-tir-me