ne demek?

Deyimleşme ihtimali veya imkânı bulunmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

de-yim-le-şe-bil-mek