deyi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dil, söz, işaret, mimik vb. anlatım araçlarının bütünü, logos

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilimi"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Hristiyan felsefesinde Tanrı kelamını insanlara ulaştıran oğul, logos

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,felsefe"

İlişkili birleşik kelimeler; "ön deyi"

Hecelenişi / Hecelemesi;
de-yi