devrolmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Devredilmek. "(devretme işi yapılmak)"

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

kelimesinin kökeni; Arapça devr + Türkçe olmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
dev-rol-mak