devriye ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Karakol. "(güvenliği sağlamak amacıyla dolaşan polis, jandarma veya asker topluluğu)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça devriyye

Örnek / Cümle; "Kaçakçıları sınır devriyesi yakaladı."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Osmanlılarda ilmiye sınıfından olan kimselere verilen derece.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, tarih"

İlişkili birleşik kelimeler; "sahil devriyesi" "seneidevriye"

Hecelenişi / Hecelemesi;
dev-ri-ye