devrirevan ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Türk müziğinde bir büyük usul

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,müzik, (birleşik kelime)"

kelimesinin kökeni; Arapça devr + Farsça revān


Hecelenişi / Hecelemesi;
dev-ri-re-van