devrimcilik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Belli bir alanda hızlı, köklü ve nitelikli değişiklik yapma

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

İhtilalcilik

3. Anlamı (eş anlamlısı):

İnkılapçılık


Hecelenişi / Hecelemesi;
dev-rim-ci-lik