ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Belli bir alanda hızlı, köklü ve nitelikli değişiklik yapma

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

dev-rim-ci-lik

2. Anlamı (eş anlamlısı):

► ihtilalcilik

Tipi / Türü;

3. Anlamı (eş anlamlısı):

► inkılapçılık

Tipi / Türü;