ne demek?

Belli bir alanda hızlı, köklü ve nitelikli değişiklik

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

İlişkili birleşik kelimeler;

"kadife devrim""karşı devrim""renkli devrim"

Hecelenişi / Hecelemesi;

dev-rim

► ihtilal

Kullanımı;

"Fransız devrimi."

► inkılap