devrim ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Belli bir alanda hızlı, köklü ve nitelikli değişiklik

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

İhtilal. "(Bir ülkenin siyasal, sosyal ve ekonomik yapısını veya yönetim düzenini değiştirmek amacıyla kanunlara uymaksızın cebir ve kuvvet kullanarak yapılan geniş halk hareketi)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

Örnek / Cümle; "Fransız Devrimi birçok monarşinin yıkılmasında etkili oldu."

3. Anlamı (eş anlamlısı):

İnkılap. "(Toplum düzenini ve yapısını daha iyi duruma getirmek için yapılan köklü değişiklik, iyileştirme, reform)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, eskimiş"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Çevrilme, katlanma, bükülme

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, eskimiş"

İlişkili birleşik kelimeler; "kadife devrim" "karşı devrim" "renkli devrim"

Hecelenişi / Hecelemesi;
dev-rim