devrikebir ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Türk müziğinde bir büyük usul

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,müzik"

kelimesinin kökeni; Arapça devr + kebīr


Hecelenişi / Hecelemesi;
dev-ri-ke-bir