devrik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Katlanıp kendi üzerine bükülmüş

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Devrilmiş olan

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Yatırılmış, yıkılmış, dik durumunu yitirmiş

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Darbe ile makamından indirilmiş

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"

İlişkili birleşik kelimeler; "devrik cümle" "devrik tümce"

Hecelenişi / Hecelemesi;
dev-rik