devredilmezlik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İnsan haklarının niteliklerinden birini belirtmek için kullanılan terim

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hukuk"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dev-re-dil-mez-lik