devre dışı tutmak veya bırakmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

konudan uzaklaştırmak, ilgilenmemesini sağlamak


Hecelenişi / Hecelemesi;
dev-re dı-şı tut-mak veya bı-rak-mak