devoniyen ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Birinci Çağın dördüncü dönemi ve bu dönemde oluşmuş yer tabakaları

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,jeoloji"

kelimesinin kökeni; Fransızca dévonien


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-vo-ni-yen