devletli ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Mutluluk ve refah içinde olan "(kimse)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,eskimiş"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Osmanlı Devleti'nde paşa, vezir vb. devlet adamlarına verilen unvan.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, tarih"

İlişkili birleşik kelimeler; "başı devletli"

Hecelenişi / Hecelemesi;
dev-let-li