ne demek?

► kamulaştırma

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

dev-let-leş-tir-me