devlet sırrı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Devletin güvenliği, ulusal varlığı, bütünlüğü, anayasal düzeni ve dış ilişkilerini içeren, kamuya açıklanmaması gereken çok gizli bilgi veya belge

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dev-let sır-rı