devlet oğul mal tahıl mülk değirmen ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`en büyük mutluluk ve zenginlik, çocuk sahibi olmak; en gerekli mal, tahıl; en değerli mülk, değirmendir` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
dev-let o-ğul mal ta-hıl mülk de-ğir-men