devlet bakanı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bazı resmî kuruluşların yönetimini başbakan adına üstlenen hükûmet üyesi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dev-let ba-ka-nı